ပရောပရာ

      သွက်ဂဳတမန်၊ ဒွက်မန်ပိုယ် ဟွံဂွံလ္ဇုဲအာနူကဵုအခေတ် ညံင်ဂွံသၠုင်ပ္တိုန်ကဆံင်ဂဳတမန်မာန် အကြာညးလောကတံပြိုၚ်ပ္ကာန်မံင်ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂကူမန်ပိုယ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ကဵုမာန အတ္တဂၠိုၚ်တုဲ ဂကူယုတ်သဝ်စှ်ေအာ ပရေၚ်နာနာသာ်လေဝ် လ္ဇုဲကၠုၚ်နူကဵုဂကူညးတၞဟ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုပရေၚ်ဂဳတမွဲလ္ပာ် ဂွံဂါံတိုန်အာဂတတေံမာန် သွက်သၟာဂဳတမန်တံ ပွကမၠောန်ဂဳတဂှ် ဂွံကၠောန်အာကၠဳကၠောတ်မာန်၊ သွက်ကောန်ဂကူမန် ပုရိသာဒ်ညးမဆာန်ဂဳတမန်တံလေဝ် ဂွံကဵုသဟတ် ဂွံကလၚ်အာဒွက်မန်ဗွဲမလောဲသွာမာန်  ပိုယ်ဂကောံ Mon Music Groupတံ သ္ပစၞးကဵုသွက်ကောန်ဂကူမန်တုဲ ပတိုန်ဏာ Mon Music Applicationဏံမဒှ်ရ။ 


     အၚ်္ဂလက္ခန် (Features) Appဏံဝွံ ပွကလင်ဒွက် Audio Mp3 ကေုာံ ဗဵုကလၚ်Video Mp4 သီုLive Videoမဒှ်ရ။  ပ္ဍဲAudioဂှ် နကဵုညးတၠရမျာၚ်၊ ကဝးဒွက် ကေုာံ ဂကူဒွက်တံမနွံတုဲ ဒွက်တံဂမၠိုၚ်လေဝ် သီုမလိက်ဒွက်(Lyrics)လေဝ် ပါလုပ်တုဲ ဒွက်သဂွံကလၚ်Offlineဂှ်လေဝ် တံၚ်ဂြဲ(Download)ကေတ်မာန်ရ။ ဒွက်ဒးဂၞပ်စိုတ်တံဂှ် ရုဲစွံဒၞာဲဌာန်ဇကု ပ္ဍဲMy playlist ဟွံသေၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲBookmarkမာန်ရ။ ပ္ဍဲVideoမ္ဂး ပါ်လဝ် နကဵုဂကောံ၊ ဂကူတုဲ ဒွက်Vdieoမှဟွံက သီုVideoဂကူနာနာတံလေဝ်ပါလုပ်ကီုရ။ 

ပွကမၠောန် Subscription - တၞဟ်နဂွံဒှ်သြန်ဂကောံတုဲ ဂွံသၠုၚ်ပတိုန်ကဆံၚ်ဂဳတမန်၊ ဂွံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကောန်ဂကူမန်တုဲ Appဏံဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ်နကဵု Subscriptionရ။ ဂွံကလင်ဒွက် Unlimited နကဵုမလိက်ဒွက်(lyrics)၊ တံၚ်ဂြဲ(download)ဒွက်တံတုဲ ကလင်Offlineတံမာန်ဂှ် ဒးသ္ပ Subsriptionမဒှ်ရ။